Svalbard fra luften. Foto: Turid Telebond

800.000 kroner til strategisk næringsanalyse

Justisminister Faremo besøkte Longyearbyen denne uken. Med seg hadde hun 800.000 kroner i støtte til arbeidet med en strategisk næringsanalyse. Midlene til analysen er kommet på plass gjennom et samarbeid mellom Næringsdepartementet, Justisdepartementet og Innovasjon Norge.

Selve analysen skal gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Svalbard Næringsforening og Longyearbyen lokalstyre, engasjement av ekstern prosjektleder. I disse dager går anbudsinnbydelsen ut for å få på plass denne personen.

Prosessen planlegges sluttført innen utgangen av april 2014.
 
De par siste årene har Longyearbyen lokalstyre hatt stort fokus på næringsutviklingen på Svalbard, og har etablert en egen næringskomité. At vi nå har fått gjennomslag hos myndighetene til å gjennomføre en strategisk næringsanalyse mener vi er et resultat av samhandlingen mellom våre lokale aktører.
Tips en venn Skriv ut