Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Delplan D49

Delplan for Gruvedalen

Planident: D49

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av nye fremtidsrettede boliger med tilhørende utearealer som erstatning for boliger i skredutsatt område. Planen skal også ivareta trygg skolevei, overvannsløsning, renovasjon, teknisk infrastruktur, gode leke- og møteplasser for nye og eksisterende boliger og parkering for bil og skuter.

Vedtatt av Lokalstyret 22.03.2018.

Eventuelle spørsmål kan sendes til postmottak@lokalstyre.no.

Vedtatte dokumenter:

1. Plankart.PDF

2 Utfyllende bestemmelser og retningslinjer D49 Gruvedalen.pdf

3. Planbeskrivelse D49 delplan for Gruvedalen vedtatt.pdf

Illustrasjoner og utredninger:

3 Illustrasjonsplan.pdf

6a Tegningshefte arkitekt og landskap.pdf

6b Tegningshefte infrastruktur.pdf

7 geoteknisk notat.pdf

8 Trafikkvurderinger.pdf

9 Risiko og sårbarhet D49 delplan Gruvedalen.pdf


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


P4230634