Fjernvarme

Det er en ansatt tilknyttet denne avdelingen som har ansvar og overoppsyn med distribusjon fjernvarme. Det er gjort avtale med eksternt firma for drift, vedlikehold og beredskap av anlegget.

Distribusjonsnettet består av et primærnett på 3,4 km som forsynes med 120/80 °C vann fra energiverket. Fra 6 hovedsentraler blir dette vekslet mellom primær- og sekundærnettet. I 6 av disse hovedsentralene er det også en lokal fyringsreserve for spisslast og eventuell feil ved energiverket. Sekundær- og tertiærnettet er på 12,1 km og forsynes hovedsaklig med 80/60 °C vann. I perioder om sommeren og ekstra kalde dager om vinteren kan temperaturen komme ned mot 70/50 °C. Sekundær- og tertiærnettet forsyner 137 undersentraler hvor det veksles ut mot lokale radiatorkretser.

Fjernvarmenettet ble bygget sammen til et nett da energiverket ble bygget i 1982. Frem til 1982 var nettet bygget opp av rørkasser over bakken med vann, avløp og varme samlet for å utnytte varmen fra fjernvarmenettet. Undersentraler var da heller ikke vekslet som en egen varme krets. Det er fremdeles mye nett av den gamle typen, og det er et omfattende reinvesteringsarbeid som pågår. I dag legges nytt nett med preisolerte ledninger oppå baken for ikke å påvirke permafrosten.

 

Ved lekkasjer eller feil og skader på rør i bakken, rørkasser, undersentraler eller fyrhus kontakt driftsingeniør fjernvarme på post@lokalstyre.no

Dersom undersentralen for ditt hus driftes av Longyearbyen lokalstyre ber vi deg ta kontakt ved mangel på radiatorvarme eller kaldt og varmt tappevann på mail til post@lokalstyre.no.

Ved akutte problemer utenfor arbeidstid kontakt RØRLEGGERVAKT: 900 42 509

Tips en venn Skriv ut