Åpningstider

  Kiosk/billettsalg Svømmehall Treningsrom
Mandag 16:00 - 21:00 07:00 - 08:00 / 17:00 - 22:00   07:00 -  22:00            
Tirsdag 16:00 - 21:00 07:00 - 08:00 / 19:00 - 22:00 07:00 -  22:00
Onsdag 16:00 - 21:00 07:00 - 08:00 / 17:00 - 22:00   07:00 -  22:00
Torsdag 16:00 - 21:00 19:00 - 22:00 07:00 -  22:00
Fredag 16:00 - 21:00 17:00 - 20:00 07:00 -  21:00
Lørdag 13:00 - 18:00 13:00 - 18:00  Babysvøm 13:00 - 14:00 12:00 -  18:00
Søndag 13:00 - 21:00 13:00 - 18:00  12:00 -  21:00

Se www.svalbardturn.no for aktivitetet i idrettshallen.

SVALBARDHALLEN ER STENGT FØLGENDE DAGER I MAI / JUNI:

 • Lørdag, 1. mai
 • Torsdag, 13. mai
 • Mandag, 17. mai
 • Søndag, 23. mai
 • Mandag, 24. mai

I forbindelse med massevaksinering mot Covid-19, vil Svalbardhallen være stengt for aktiviteter fra
kl. 15:30 følgende dager:

 • Mandag, 3. mai
 • Torsdag, 6. mai
 • Tirsdag, 11. mai
 • Onsdag, 26. mai
 • Mandag, 31. mai 
 • Torsdag, 3. juni

Svalbardhallen is closed

National holidays:

 • Saturday, May 1th
 • Thursday, May 13th
 • Monday, May 17th
 • Sunday, May 23th
 • Monday, May 24th

Svalbardhallen is used for mass vaccination against Covid-19. All activities have been cancelled
from 15:30pm following days:

 • Monday, May 3th
 • Thursday, May 6th
 • Tuesday, May 11th
 • Wednesday, May 26th
 • Monday, May 31th
 • Thursday, June 3th

TRENINGSROMMET:

 • Max 15 personer i treningsrommet samtidig. Treningsrommet blir stengt umiddelbart hvis det registreres flere enn 15 personer. Etter rengjøring åpnes rommet igjen.
 • Lørdag og søndag vil inngangsdøra kun være åpen i oppsatte åpningstider for treningsrom/svømmehall.
 • For å bruke treningsrommet må man ha gyldig treningskort.
 • Trening foregår på eget ansvar. 
 • Aldersgrense 15 år.
 • Bygget må være forlatt ved oppgitt stengetid

SVØMMEHALLEN:

 • Max 10 personer i garderoben
 • Maksimum 2 personer i badstue 
 • Morgensvømming - Inngangsbillett kan kjøpes på forhånd 
 • Babysvøm lørdager 13:00 - 14:00
 

Priser i Svalbardhallen

Priser Svalbardhallen 2021:

Priser Svalbardhallen 2021

Kort og billetter kjøpes i kiosken i hallen. Se åpningstid for kiosken.
Morgensvømming: De som ikke har kort kan kjøpe billett dagen før.

Alle kort er personlige og skal ikke lånes bort. Kort som misbrukes blir stengt uten varsel.

Et familiekort kan inkludere 2 voksne og barn som ikke er fylt 15 år.
Person som har fylt 15 år må ha eget kort.
Aldersgrensen i treningsrommet er 15 år.

Det kreves medlemskap i Svalbard Turn for aktivitetene i idrettshallen og spinning. Se egen aktivitetsplan på Svalbard Turn.no

Leie av idrettshall pr. time 670,-
Leie av svømmehall m/badevakt pr. time 876,-
Leie av tråkkemaskin m/fører pr. time 1 246,-
Barnebursdag i hallen 560,-

 

Prices Svalbardhallen

Prices for Svalbard sport center 2021:

Priser Svalbardhallen 2021

Cards and tickets are purchases in the reception/kiosk. See opening hours for the kiosk.
Morning swim: Those who do not have cards, please purchase a ticket in advance.

All cards are personal and can only be used by the owner. In case of misuse, the card will be deactivated without further notice.

Family cards may include two adults and children under age 15.
Persons who has reached the age of 15 must have their own card.
The age limit in the fitness room is 15 years.

For activities in the sports hall or spinning membership in Svalbard Turn is required.

Treningsrommet

Anlegget er en sal med kondisjon- og styrkeapparater.
 
Antallsbegrensning:  Det er kun tillatt med maksimum 15 personer i treningsrommet samtidig.
Treningsrommet blir stengt umiddelbart hvis det registreres flere enn 15 personer. Etter rengjøring åpnes rommet igjen 

For å bruke treningsrommet må du ha gyldig treningskort, dette kan kjøpes i kiosken.
Aldersgrense: 15 år.
NB. Treningskortene er personlige og skal Ikke brukes av andre.
Treningsrommet 2015 Foto: Kåre Hovland

Idrettshallen

Hallen kan deles i tre med en lydvegg og en nettheisevegg.
Utstyrt/merket for håndball, basket, fotball, volleyball, badminton og tennis.
Klatrevegg.

Idrettshallen leies ut til skolen på dagtid og til Svalbard Turn på ettermiddag, kveldstid og i helger.
For aktiviteter, se Svalbard Turns hjemmeside.
Åpning av klatrevegg B i Svalbardhallen 18.1.2015

Svømmehallen

Antallsbegrensing: Det er kun tillatt med maksimum 10 personer i henholdsvis herre- og damegarderoben samtidig. Maksimum 2 personer i badstuen samtidig.  

Svømmehall med 25 m basseng.

Lørdager fra kl. 13 til 14 tilbys babysvømming, vannet blir varmet opp til dette formålet. Vi oppfordrer øvrige badegjester om å vise hensyn til de små badegjestene.    

Svømmehallen 2015 Foto: Kåre Hovland

Solarium

Solarium

SOLARIUM

Åpningstid: Torsdag og søndag kl. 16.00-20.00

7 dagers karantene for alle aktiviteter i Svalbardhallen når du har vært på fastlandet

1 kunde pr. time!

Kun solkort benyttes som betaling (Kan kjøpes i kiosken)

 

Open: Thursday and Sunday at 16:00-20:00 pm.

7 day quarantine for all activities in Svalbardhallen after returning from the mainland

1 customer each hour

Only «solarium card» can be used as payment (can be bought in the kiosk)

Skytebanen

Pistol

Rifle

Pil og bue

Aktivitet krever medlemskap i Svalbard Turn
Skyting er et av mange tilbud i Svalbardhallen