Kart og oppmåling

Oppmålingskontoret i Longyearbyen lokalstyre kan blant annet yte følgende tjenester:

• Gjennomføre kart- og delingsforretninger
• Forvalte og oppdatere teknisk grunnkart
• Produsere situasjons- og temakart
• Tildele offisielle adresser
• Ajourføre register for grunneiendom, adresse og bygninger (Matrikkel)
• Foreta plassering- og beliggenhetskontroll etter plan- og bygningsloven

 

Tips en venn Skriv ut