Aktiviteter og tilbud 2019-2020

NB! Påmeldingen er ikke åpnet. 

Aktiviteter

Tilbys for

Undervisningsform

Barneteater

4.trinn – 6.trinn

Gruppeaktivitet

Ungdomsteater

7.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Dans 1

2.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Dans 2

5.trinn – 7.trinn

Gruppeaktivitet

Dans 3

8.trinn - vgs

Gruppeaktivitet

*Musikkarusell

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Kunst 1

2.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Kunst 2

5.trinn – 7 trinn

Gruppeaktivitet

Kunst 3

8.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Piano 1

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Piano 2

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Fiolin 1

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Fiolin 2

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Sang 1

1.trinn – 2.trinn

Gruppeaktivitet

Sang 2

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Ukulele

3.trinn – 4.trinn

Gruppeaktivitet

Band 1

5.trinn – 7.trinn

Gruppeaktivitet

Band 2

8.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Longyearbyen symfoniorkester

1.trinn – vgs

Gruppeaktivitet

Bass

5.trinn - vgs

Individuell undervisning

Gitar

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Sang

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Fiolin

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Piano

5.trinn – vgs

Individuell undervisning

Saksofon

4.trinn – vgs

Individuell undervisning

Kornett/trompet

3.trinn – vgs

Individuell undervisning

Slagverk

3.trinn – vgs

Individuell undervisning

Tverrfløyte

3.trinn – vgs

Individuell undervisning

*Musikkarusell består av dans, rytmelære, hørelære, diverse instrumentlære, kunst, teater og sang: Læring gjennom lek.

* Longyearbyen symfoniorkester: Vi deler orkesteret i to nivåer som øver hver for seg. Alle instrumentdisipliner unntatt sang kan melde seg på. Nybegynnere kan også melde seg på.

 

Alle tilbud gis med forbehold om nok søkere og lærerressurser

Aktiviteter og tilbud 2018-2019

Disiplin

Tilbys for

Musikalsk lek 1.-2. trinn
Band/samspill 6. trinn – vgs
Drama/teater  2. trinn – vgs
Kunst   2. trinn – vgs
Dans 2. trinn – vgs
Trompet/kornett  3. trinn – vgs
Saksofon 3. trinn – vgs
Tverrfløyte 3. trinn – vgs
Fiolin 3. trinn – vgs
Piano 3. trinn – vgs
Sang 3. trinn – vgs
Gitar 3. trinn – vgs
Bass 5. trinn – vgs
Slagverk 3. trinn – vgs

Satser fra 2018

Helårsplass (individuell undervisning) kr 3 120,00
Småbarnsgr. (dans/drama/band/gitargruppe) kr 2 940,00
Søskenmoderasjon fra og med 2. barn 30%
Dirigent for andre enn kulturskole-elever Selvkost
Instrumentleie kr 580,00