Alexander Stub (f.1978)

Med unntak av ett år på kunstskolen i Bergen, er Alexander Stub hovedsakelig autodidakt, i den forstand at hans formelle kunstutdanning ikke er omfattende. Som sønn av billedkunstner Kjell Stub, fikk han imidlertid dette inn med oppveksten, og solgte sitt første bilde allerede som 13-åring.

Stub er grafiker og arbeider primært med linosnitt. Naturen er utgangspunkt for mange av motivene, men det er komposisjon og farge som står i sentrum for Stubs billedunivers. Balansen mellom former, varme og kjølige farger er det som gjør hans behandling av i utgangspunktet alminnelige naturformer så vidt spesielle. Fargebruken i Stubs bilder er ren og klar, men likevel nøye avstemt mot komposisjonen i hvert enkelt bilde.