Tjenester A-Å


En tjenestebeskrivelse inneholder nøkkelinformasjon om hva en tjeneste inneholder, hvem den er rettet mot, lover og regler, hvordan du skal gå fram for å motta tjenesten mv. Under finner du en oversikt over de tjenestebeskrivelser som foreløpig er utabeidet i Longyearbyen lokalstyre.